Vår tillsynsvägledning innebär att vi ger råd och stöd till dig som jobbar med tillsynsfrågor på en kommun eller länsstyrelse. Här kan du läsa mer om vår vägledning.

Kommande vägledningsmaterial

Under 2020 planerar vi att ta fram följande vägledningsmaterial:

  • Vägledning för tillsyn över handel med tobak och liknande produkter. Vägledningen riktar in sig på bestämmelser om bland annat hälsovarningar, spårbarhet och säkerhetsmärkning.
  • Vägledning för bestämmelserna om tillsynsansvar.
  • Vägledning för tillsyn av rökförbudet på skolgårdar (publicerad 2 september 2020)
  • Revidering av föreskrifter och allmänna råd om kontrollköp samt tillhörande vägledning.

Frågor och svar om lagen om tobak och liknande produkter

På vår sida om regler om tobak och liknande produkter, hittar du aktuella lagar, förordningar och föreskrifter om ANDTS.