Vår tillsynsvägledning innebär att vi ger råd och stöd till dig som jobbar med tillsynsfrågor på en länsstyrelse, kommun eller Polismyndigheten. Här kan du läsa mer om vår vägledning.

Kommande vägledning

Under 2021 planerar vi att ta fram vägledning med fokus på tillsyn av detaljhandel med tobak och liknande produkter. Bland annat vägledning och stödmaterial för kommunens tillsyn på försäljningsställen och över internet.

Folkhälsomyndighetens plan för tillsynsvägledning enligt alkohollagen samt lagen om tobak och liknande produkter

Senast publicerade/uppdaterade vägledningar

Läs mer