Inomhusmiljön i skolan – ett nationellt tillsynsprojekt 2014–2015

Lyssna

Folkhälsomyndigheten har genomfört ett nationellt tillsynsprojekt om inomhusmiljöfrågor i skolor, med fokus på ventilation och städning under 2014–2015. Projektet anordnades som en del av Folkhälsomyndighetens tillsynsvägledning gällande hälsoskydd enligt miljöbalken. Rapporten beskriver projektet samt presenterar de övergripande uppgifter från tillsynen som kommunernas miljökontor rapporterat in till Folkhälsomyndigheten. Projektet har bidragit till att öka möjligheten för många skolor att uppfylla miljöbalkens krav på inomhusmiljön gällande städning och ventilation genom att brister har uppmärksammats vid inspektioner av skolorna. På längre sikt leder detta till en förbättrad inomhusmiljö för barn och ungdomar i landets skolor.

Rapporten är främst en återkoppling till de miljökontor som deltagit i projektet. Även departement, andra myndigheter, nämnder och organisationer som arbetar inom miljö-, folkhälsa- och barn- och utbildningsområdet kan ha nytta av resultaten.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 24
Artikelnummer: 15128