Instruktion för anmälan i SmiNet avseende fall som konstaterats ha covid-19 sjukdom genom positivt antigentest

Lyssna

Syftet med instruktionen är att vägleda behandlade läkare och läkare vid laboratorium hur anmälan till SmiNet ska ske avseende covid-19 fall som bekräftats genom påvisande av antigen från SARS-CoV-2, så kallat antigentest. Ny interimistisk version publiceras vid behov.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 20226