Syftet med instruktionen är att vägleda behandlade läkare och läkare vid laboratorium hur anmälan till SmiNet ska ske avseende covid-19 fall som bekräftats genom påvisande av antigen från SARS-CoV-2, så kallat antigentest. Ny interimistisk version publiceras vid behov.

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Publicerad: 17 december 2020
  • Uppdaterad: -
  • Artikelnummer: 20226