Invasiva grupp-A streptokocker – säsongsrapport 2016-2017

Lyssna

Detta är en återkommande säsongsrapport avseende infektion med invasiva grupp-A-streptokocker i Sverige. Rapporten beskriver den nationella epidemiologin bland annat avseende fallfrekvens, incidens, klinik- och typningsdata.

Rapporten gör det möjligt för lokala laboratorier och smittskyddsenheter, att jämföra den lokala lägesbilden med den nationella.

Målgruppen är framförallt landets smittskyddsenheter, infektionskliniker och mikrobiologiska laboratorier.

Relaterad läsning

Betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS) (invasiv) – sjukdomsstatistik

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 18
Artikelnummer: 02940-2017