Invasiva grupp-A streptokocker - årsrapport 2013

Lyssna

Denna rapport utgör en årlig lägesrapport avseende infektion med invasiva grupp-A-streptokocker i Sverige. Den används av laboratorier och smittskyddsenheter för att kunna jämföra den lokala lägesbilden med den nationella. Statistiken innefattar bland annat fallfrekvens, incidens, kliniska data, typningsinformation och diagnostiska prestanda.

Målgrupperna är framförallt landets Smittskyddsenheter, Infektionskliniker och kliniska laboratorier.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 22
Artikelnummer: 15005