Invasiva grupp-A streptokocker – säsongsrapport 2014-2015

Lyssna

Denna rapport utgör en återkommande säsongsrapport avseende infektion med invasiva grupp A-streptokocker i Sverige. Rapporten beskriver den nationella epidemiologin avseende bland annat fallfrekvens, incidens, klinik- och typningsdata och möjliggör en referens till lokala laboratorier och smittskyddsenheter för att kunna jämföra den lokala lägesbilden med dem nationella.

Målgruppen är framförallt landets smittskyddsenheter, infektionskliniker och mikrobiologiska laboratorier.

Relaterad läsning

Betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS) (invasiv) – sjukdomsstatistik

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 22
Artikelnummer: 16021