Konsekvenser av covid-19-pandemin på lokalt och regionalt folkhälsoarbete

Lyssna

Folkhälsorelevanta verksamheter riktade till breda målgrupper ställdes in eller pausades under 2020 som en konsekvens av covid-19-pandemin. Det uppges av de kommuner, regioner, länsstyrelser och organisationer som deltog i en undersökning som genomfördes av Folkhälsomyndigheten under hösten 2020. Så småningom ersattes många, men inte alla, inställda insatser med andra alternativ. Digitala lösningar och stöd via telefon ersatte fysiska möten, utomhusaktiviteter ersatte inomhusaktiviteter och organisatoriska anpassningar genomfördes, t.ex. från drop-in till bokade tider. Resultaten indikerade också att folkhälsofrågorna hade lyfts under 2020 och att redan befintliga samverkansstrukturer mellan region och kommuner underlättade gemensamt arbete under pandemin.

Både generellt folkhälsoarbete och riktade insatser inom hälso- och sjukvård och kommunal verksamhet har påverkats. Eftersom många folkhälsorelevanta insatser syftar till att främja hälsa och utjämna skillnader i hälsa kan detta vara av stor betydelse för grupper som är socialt, ekonomiskt eller hälsomässigt utsatta

Denna kartläggning och analys av covid-19-pandemins konsekvenser för folkhälsoarbetet kan vara ett stöd för kommuner och regioner för att återuppta de folkhälsorelevanta insatserna efter pandemin och för att bedöma om vissa insatser eller grupper behöver prioriteras extra. Detta har i sin tur betydelse för folkhälsan och därmed för att uppnå de folkhälsopolitiska målen.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 51
Artikelnummer: 21052