Kostpolicy i skolan kan bidra till bättre matvanor

Lyssna

Barn i Sverige får ungefär en tredjedel av det dagliga energi- och näringsbehovet från måltider i skolan.

Kostpolicy i skolan, som till exempel hälsosamt utbud i skolkafeterian och riktlinjer för skolmåltider, kan ha positiv inverkan på barnens matvanor, inte bara i skolan utan även utanför.

Det visar en systematisk litteraturöversikt och metaanalys som Folkhälsomyndigheten sammanfattat i serien Utblick folkhälsa. Skolan har därmed potential att bidra till hälsosamma och hållbara matvanor som kan ha betydelse för barns hälsa på kort och lång sikt. Informationen riktar sig till dig som beslutar om åtgärder i skolan och fritidsverksamhet.

Relaterad läsning

Ingår i serien Utblick folkhälsa

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 1
Artikelnummer: 19062