Kunskapsläget om cannabis och folkhälsa

Lyssna

Denna rapport sammanfattar aktuell kunskap om cannabis ur ett folkhälsoperspektiv. Den är en uppdatering av en rapport om cannabis från 2020. Rapporten riktar sig till dig som behöver baskunskaper om cannabis, till exempel för ANDTS-förebyggande arbete på regional och lokal nivå. Kunskapen i rapporten har sammanställts från publikationer och data från Folkhälsomyndigheten, EU, FN samt från de organisationer och nationella myndigheter som på olika sätt bidrar till vårt arbete.

I rapporten finns också länkar till mer omfattande rapporter, statistikverktyg och webbsidor som ger fördjupad kunskap om de olika delarna i rapporten.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 28
Artikelnummer: 23265