Lagom sol och mer grönska – Utemiljöer i förskola och grundskola som främjar barns hälsa

Lyssna

Denna broschyr belyser vikten av att utforma grönskande utemiljöer för barn i förskola och grundskola för ett naturligt solskydd som samtidigt ger flera positiva hälsoeffekter för barn. Vi tar bland annat upp solexponering, temperatur, luft och fysisk aktivitet.

Vi vänder oss till tjänstemän, beslutsfattare och fastighetsägare på lokal och regional nivå, men också till andra aktörer som arbetar med att förvalta eller utforma förskole- och skolgårdar, liksom till anställda inom förskola och skola.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 12
Artikelnummer: 24001