Medellivslängdens utveckling i olika utbildningsgrupper – En analys av vad som har bidragit till förändringar 2012–2022

Lyssna

Denna rapport är framtagen inom ett regeringsuppdrag som syftar till att fördjupa kunskapen om hälsa och livsvillkor bland kvinnor med sämre socioekonomiska förutsättningar. I rapporten analyseras förändringar i medellivslängd under perioden 2012–2022 för grupper med olika utbildningsnivå och vad som kan ha bidragit till utvecklingen.

Rapporten är i första hand ett underlag för regeringen, men kan även användas av aktörer med intresse och ansvar för folkhälsofrågor på nationell, regional och lokal nivå. Då många samhällssektorer bidrar till förutsättningarna för en god och jämlik hälsa kan rapporten vara av intresse för ett brett spektrum av myndigheter och organisationer.

Relaterad läsning

Publicerat om jämlik hälsa inom Folkhälsan i Sverige

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 66
Artikelnummer: 24115