Medieanvändning och psykisk ohälsa bland tonåringar

Lyssna

Det finns många tänkbara orsaker bakom de senaste decenniernas ökning av psykisk ohälsa bland tonåringar i Sverige.

Resultat från Skolbarns hälsovanor visar att tonåringar ägnar allt mer tid åt datorn och datorspel och att psykosomatiska besvär är vanligare bland dem som tillbringar mycket tid framför datorn eller tv:n.

Sammanfattningsvis visar resultaten från Skolbarns hälsovanor att tonåringars medieanvändning ökat kraftigt under 2000-talet. Det går dock inte att utifrån denna studie säga om den ökade medieanvändningen har bidragit till ökningen av psykosomatiska besvär bland tonåringar. Däremot ser vi att psykosomatiska besvär är vanligare bland tonåringar som ägnar mycket tid åt datorn, datorspel eller tv.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 15109