Medierapportering om en känd persons självmord kan leda till fler självmord

Lyssna

Rapportering i media om en känd persons självmord, eller om det tillvägagångssätt som användes, kan leda till en ökning av självmord i befolkningen. En generell rapportering om självmord i media tycks däremot inte öka risken för fler självmord i befolkningen. Det visar en systematisk litteraturöversikt och metaanalys som undersökt effekterna av medierapporteringen om självmord och som Folkhälsomyndigheten sammanfattat i serien Utblick folkhälsa.

Resultaten framhåller vikten av att följa de etiska riktlinjerna för ansvarsfull medierapportering om självmord. Dessa handlar bland annat om att avstå från upprepad rapportering om ett självmord och att undvika redovisning av specifika självmordsmetoder samt att vara speciellt återhållsam vid rapportering om en känd persons självmord.

Faktabladet, från Utblick folkhälsa, riktar sig till beslutsfattare och tjänstemän som arbeta med suicidprevention på regional och lokal nivå. Den riktar sig också till personer som rapporterar om suicid, exempelvis journalister.

Utblick folkhälsa

Utblick folkhälsa är en serie som erbjuder läsaren en snabb överblick av olika områden. Varje blad sammanfattar en relevant forskningsstudie av god kvalitet i en målgruppsanpassad text, begränsad till en sida.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 1
Artikelnummer: 23061