Foto av två kvinnor och ett litet barn. Fotograf: Scandinav

Fotograf: Scandinav

Främjande arbete fokuserar på att stärka det friska, medan förebyggande arbete inriktas på faktorer som ökar risken för sjukdom. Aktiviteter som främjar psykisk hälsa leder många gånger även till att psykisk ohälsa och suicid kan förebyggas. Arbetet med psykisk hälsa och suicidprevention angår hela samhället och därför samverkar Folkhälsomyndigheten med aktörer på flera nivåer, bland annat nationella myndigheter, regioner och kommuner.