Menstruell hälsa bland unga vuxna – En intervjustudie om erfarenheter av menstruation och menstruationscykeln hos personer 18–29 år

Lyssna

Rapporten Menstruell hälsa bland unga vuxna bygger på en intervjustudie med unga vuxna. Syftet med studien är att utforska hur och på vilket sätt menstruation och menstruationscykeln påverkar den allmänna hälsan bland unga vuxna med erfarenhet av menstruation i åldrarna 18–29 år. Ett annat syfte är att identifiera behov av hälsofrämjande insatser och tillgång till information, kunskap och vård kan bidra till jämlik menstruell hälsa i befolkningen.

Rapporten visar på att ålder, könsidentitet och migrationserfarenhet har betydelse för upplevelser av menstruell hälsa och tillgång till kunskap, såväl under uppväxten som i vuxenlivet. Resultaten ger fördjupad insikt i vilka faktorer som leder till internaliserade negativa attityder om menstruation och vad som gynnar en positiv och respektfull omgivning där menstruerande individer, över tid och med erfarenhet, stärker sin egenmakt. Sammanhang som lyfts fram som stärkande under uppväxten var erfarenheter från idrottsföreningar med positiv attityd till menstruation, men även stöd från mödrar, systrar och vänner främjar en positiv upplevelse av första mens.

Syftet med publikationen är att öka kunskapen om menstruell hälsa och unga vuxnas upplevelser av menstruation och menscykel i relation till vardagsliv, kropp och sexualitet. Därtill ska resultat och förslagna insatser inspirera till att målgrupperna i högre grad arbetar med menstruell hälsa som ett sammanhållet begrepp för att arbeta med menstruation och menstruationscykel kontextualiserat och holistiskt.

Relaterad läsning

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Webbinarium: Om ungas erfarenheter och upplevelser av mens och menscykeln

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Uppdaterad:
Artikelnummer: 23234