Metodbeskrivning för Swelogs befolkningsundersökning om spel och hälsa 2015

Lyssna

Metodbeskrivningen handlar om hur datainsamlingen gått till, hur frågeformuläret utformats, hur svarsfrekvenserna blev och hur svarsdata viktats.

Skriften vänder sig till tjänstemän, beslutsfattare, forskare, journalister och andra som vill veta hur Swelogs befolkningsundersökning 2015 genomfördes. Den kan också användas av personer i lokala, regionala och nationella organisationer som själva arbetar med att kartlägga spelande och spelproblem i olika befolkningsgrupper.

Relaterad läsning

Metodbeskrivning för Swelogs befolkningsundersökning om spel och hälsa 2018

Swelogs befolkningsstudie

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 46
Artikelnummer: 00145-2017