Med ett förändrat klimat får vi räkna med både en stigande medeltemperatur och att värmeböljor blir vanligare. Extrem värme är farligt för alla, men vissa behöver ta hand om sig extra mycket under en värmebölja och det gäller framför allt äldre, kroniskt sjuka, personer med funktionsnedsättning, små barn, gravida och personer som tar viss medicin.

Broschyren berättar om hur värme påverkar kroppen och ger enkla råd till riskgrupperna och deras anhöriga om hur de kan förebygga hälsoeffekter vid en värmebölja.

Relaterad läsning

Beredskap vid värmebölja