Nationell plan för vaccination mot covid-19 (delrapportering 2)

Lyssna

Rekommendation för fortsatt vaccination av prioriterade grupper

Regeringen gav i slutet av maj 2020 Folkhälsomyndigheten i uppdrag, S2020/04550/FS (delvis), att ta fram en nationell operativ plan för framtida vaccination mot sjukdomen covid-19, orsakad av det nya coronaviruset SARS-CoV-2. Uppdraget innefattar bland annat att ta fram en rekommendation för en prioritetsordning för vaccinationen.

Denna rekommendation är en delredovisning i regeringsuppdraget, daterad 2020-12-29 och inkluderar en rekommendation för fortsatt vaccination av prioriterade grupper i en andra fas.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 12
Artikelnummer: 20230