Nationell plan för vaccination mot covid-19

Lyssna

Regeringen gav i slutet av maj 2020 Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram en nationell operativ plan för framtida vaccination mot sjukdomen covid-19, orsakad av det nya coronaviruset SARS-CoV-2. I den här slutredovisningen beskriver vi arbetet med prioriteringsordning, distribution och logistik, uppföljning och kommunikation.

Relaterad läsning

Nationell plan för vaccination mot covid-19 (delrapportering 1)

Nationell plan för vaccination mot covid-19 (delrapportering 2)

Nationell plan för vaccination mot covid-19 (delrapportering 3)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 27
Artikelnummer: 22024