Nulägesbeskrivning 2018 av området hälsa i strategin för romsk inkludering

Lyssna

Det övergripande målet i strategin för romsk inkludering är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som inte är rom. Strategin utgår från de mänskliga rättigheterna och har särskild betoning på principen om icke-diskriminering. Länsstyrelsen i Stockholms län har regeringens uppdrag att göra en nulägesbeskrivning av arbetet med denna strategi, och Folkhälsomyndigheten är en av de myndigheter som bistår länsstyrelsen med underlag.

I denna rapport beskriver myndigheten hälsofrämjande insatser för romer i de före detta pilotkommunerna Göteborg, Helsingborg, Linköping, Luleå och Malmö, och i de nuvarande utvecklingskommunerna Borås, Haninge, Stockholm, Gävle och Uppsala. Folkhälsomyndigheten föreslår även utvecklingsåtgärder för att uppnå regeringens mål med strategin för romsk inkludering.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 41
Artikelnummer: 18077