Om ljud och buller

Lyssna

Denna publikation kan användas som kunskapsstöd för de som vill veta mer ljud och buller samt olika metoder för att mäta och beräkna buller och höga ljud. Här finns fakta om ljud och buller; hur det uppstår, vilka olika typer av ljud det finns, hur ljudet upplevs och hur ljud kan spridas i omgivningen. Här förklaras också olika akustiska begrepp. I slutet av publikationen finns kapitlet "Mät- och beräkningsmetoder" som beskriver olika mät- och beräkningsmetoder som kan användas för buller inomhus och för höga ljudnivåer.

Relaterad läsning

Om ljud och buller

Folkhälsomyndigheten har gett ut tre publikationer om buller inomhus och höga ljudnivåer. Dessa tre publikationer ersätter handboken Buller – höga ljudnivåer och buller inomhus som gavs ut av Socialstyrelsen 2008. De övriga två hittar du här:

Vägledning om buller inomhus och höga ljudnivåer

Hälsoeffekter av buller och höga ljudnivåer

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 18070-2