Oro för att inte få vård under covid-19-pandemin – särskilt bland äldre

Lyssna

Varannan person, 16-84 år, var under våren 2020 orolig för att inte få vård under covid-19-pandemin och var tredje person i åldern 70-84 år sökte inte eller avbokade redan bokad vård. Ett år senare hade oron minskat och färre äldre undvek att söka vård.

I maj 2020 genomförde Folkhälsomyndigheten en enkät för att undersöka om covid-19-pandemin kan ha inneburit att färre personer har besökt hälso- och sjukvården trots behov, för att man följt samhällets smittskyddsåtgärder, av oro för att bli smittad eller på grund av omprioriteringar i vården. Undersökningen upprepades i november 2020 och maj 2021.

Den senast utförda enkätundersökningen (maj 2021) visar att oro för att inte få vård under pandemin hade minskat hos alla (16-84 år), från 48 procent i maj 2020 till 39 procent i maj 2021. I den äldre gruppen (70-84 år) var minskningen ännu mer uttalad, från 60 procent i maj 2020 till 44 procent i maj 2021.

I maj 2020 svarade totalt 20 procent av de tillfrågade att de hade undvikit att söka vård under covid-19-pandemin, trots behov. Ett år senare svarade 17 procent på samma sätt, det vill säga ingen större skillnad kunde påvisas i åldersgruppen 16-84 år. Bland personer 70–84 år däremot hade andelen som svarade att de undvikit att söka vård under pandemin minskat från 32 procent i maj 2020 till 18 procent i maj 2021, vilket är en signifikant skillnad.

Oro och färre vårdbesök kan påverka folkhälsan negativt, särskilt utifrån målet om jämlikhet i hälsa. I synnerhet äldre personer bör uppmuntras att söka vård vid behov och inte ställa in planerade besök utan att först diskutera med hälso- och sjukvården. Därför är det positivt att denna undersökning visar att färre äldre (14 procentenheter) hade undvikit att faktiskt söka vård i maj 2021 jämfört med i maj 2020.

Faktabladet Oro för att inte få vård under covid-19-pandemin – särskilt bland äldre beskriver resultatet från undersökningen som genomfördes i maj 2020.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 21053