Öppna jämförelser Folkhälsa 2019 – Faktablad

Lyssna

Öppna jämförelser folkhälsa 2019 är ett faktablad för kommun- och regionledning: Ett underlag som kan användas av politiska nämnder och ledningsgrupper, men också i dialog med dessa.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 4
Artikelnummer: 18076-1