Övervikt och fetma bland 6–9 åringar blir allt mer vanligt. Dessutom ökar övervikt och fetma med åldern och det finns stora geografiska skillnader.

Övervikt och fetma är vanligt bland 6–9-åringar i Sverige. Det visar en kartläggning av barns längd och vikt som gjordes läsåret 2018/2019. Resultaten visar också att övervikt och fetma blir vanligare med åldern och över tid. Den rikstäckande kartläggningen visar att mer än vart femte barn (21 procent) i den undersökta gruppen har övervikt eller fetma: 15 procent har övervikt och 6 procent fetma. Dessutom har andelen 6–9-åringar med övervikt eller fetma ökat med cirka 3 procentenheter sedan läsåret 2015/2016.

Engelsk version av denna publikation