Underlaget är en hälsoekonomisk analys som undersöker kostnadseffektiviteten av att införa pneumokockvaccination i ett särskilt vaccinationsprogram till riskgrupper jämför med ingen vaccination.

Den hälsoekonomiska analysen är en del av myndighetens regeringsuppdrag ”Vaccin mot pneumokocker till riskgrupper - beslutsunderlag för ändring av nationella vaccinationsprogram”. Underlaget riktar sig i huvudsak till berörda personer vid Regeringskansliet, men även till landsting och andra myndigheter.

Reviderad utgåva april 2016.

Relaterad läsning

Utredningar om särskilda vaccinationsprogram