Pertussis surveillance in Sweden – 23rd annual report

Lyssna

The annual report of enhanced pertussis surveillance describes the outcome of the number of reported cases of pertussis for all age groups with enhanced monitoring of pertussis in children and adolescents that has been ongoing in Sweden since 1997. The report describes in detail the prevalence of pertussis based on age, vaccination status and disease burden with focus on children younger than one year.

This report is primarily written for health care professionals, particularly those working in maternal and child health care, school health care, primary care, and those working in the counties’ Departments of Communicable Disease Control and Prevention as well as public health officials and authorities in Sweden and elsewhere.

This report is the last to be published in the series of “Pertussis surveillance in Sweden”.

Further reading

Uppföljning av kikhosta (in Swedish)

In Swedish

Årsrapporten för övervakningen av kikhosta beskriver utfallet av antal rapporterade fall av kikhosta för alla åldersgrupper med förstärkt övervakning av kikhosta hos barn och ungdomar som pågått i Sverige under tjugotre års tid. Rapporten beskriver i detalj förekomst av kikhosta utifrån ålder, vaccinationsstatus och sjukdomsbörda med särskilt fokus på barn yngre än ett år. Rapporten är avsedd som kunskapsstöd för forskare och vårdgivare. Målgruppen för årsrapporten är hälso- och sjukvårdspersonal, och då särskilt personal inom mödravård, barnhälsovård och barnsjukvård samt primarvård och smittskyddsenheter. Denna rapport är den sista att publiceras för den förstärkta övervakningen av kikhosta i serien “Pertussis surveillance in Sweden”.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 34
Artikelnummer: 22282