Uppföljning av kikhosta

Lyssna

En av orsakerna till att kikhosta fortfarande förekommer är att de vaccin som används ger ett kortvarigt skydd och att det inte skyddar till hundra procent. Det finns ett fortsatt behov av att öka kunskapen om både vaccin mot kikhosta och andra åtgärder, för att de minsta barnen ska kunna skyddas från allvarlig sjukdom.

När ett fall av kikhosta upptäcks anmäls det till Folkhälsomyndigheten och rapporter om de anmälda fallen sammanställs årligen: Epidemiologisk årsrapport för kikhosta

Under rubriken Publikationer hittar du den senaste årsrapporten om barnvaccinationsprogrammet.

Förstärkt överkning av kikhosta 1997-2020 - Enhanced pertussis surveillance (EPS)

Folkhälsomyndigheten har följt kikhosta med särskild noggrannhet genom en fördjupad uppföljningsstudie för barn och ungdomar under åren 1997-2020. Två vaccinföretag som producerar vaccin mot kikhosta för Sverige bidrog med resurser för studien.

Studien har över åren gett god kunskap om vilken effekt det nationella vaccinationsprogrammet har, hur kikhostan sprids och hur många som insjuknar, med särskilt fokus på hur svårt sjuka de allra minsta barnen blir.

Studieresultat har sammanställs i en årlig rapport (Pertussis surveillance in Sweden – 23rd annual report) och den sista och avslutande rapporten publicerades november 2022.

Publikationer