När ett fall av kikhosta upptäcks anmäls det till Folkhälsomyndigheten och rapporter om de anmälda fallen sammanställs årligen:

Epidemiologisk årsrapport för kikhosta

Under rubriken Publikationer hittar du den senaste årsrapporten om barnvaccinationsprogrammet.

Därutöver följer Folkhälsomyndigheten kikhosta med särskild noggrannhet genom den fördjupade uppföljningsstudien. Två vaccinföretag som producerar vaccin mot kikhosta för Sverige bidrar med resurser för studien, som ger god kunskap om vilken effekt det nationella vaccinationsprogrammet har, hur kikhostan sprids och hur många som insjuknar, med särskilt fokus på hur svårt sjuka de allra minsta barnen blir. Studien ger också kunskap om hur hälso- och sjukvården kan minska risken för svår sjukdom via hög uppmärksamhet, tidigt insatt behandling och vaccination. Studieresultat sammanställs i en årlig rapport (senaste rapporten publicerades år 2020): Pertussis surveillance in Sweden, twenty-second annual report.