Plan för eventuella råd, rekommendationer och smittskyddsåtgärder mot covid-19 – Regeringens uppdrag S2022/02127

Lyssna

Den 13 april 2022 fick Folkhälsomyndigheten i uppdrag (S2022/02127) av regeringen att ta fram en beredskapsplan för införande av råd, rekommendationer och eventuella andra smittskyddsåtgärder i händelse av en situation under det kommande året där ökad smitta av det virus som orsakar covid-19 riskerar att orsaka allvarliga konsekvenser för samhället. Rapporten redovisar uppdraget, den aktuella situationen för covid-19, nu gällande regelverk (2022-04-29) och de åtgärder som är möjliga.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 23
Artikelnummer: 22120