Posttraumatisk stress bland nyanlända barn från Afghanistan, Irak och Syrien – Resultat från en enkätstudie om nyanlända barns hälsa

Lyssna

I det här faktabladet presenterar vi resultat från en enkätstudie bland nyanlända barn födda i Afghanistan, Irak och Syrien. Resultaten visar att ungefär fyra av tio av studiedeltagarna hade symtom på posttraumatisk stress (PTSD). Andelen med symtom på PTSD var högst bland dem som var födda i Afghanistan och anlänt som ensamkommande till Sverige.

I studien ingick 1 129 nyanlända barn i åldrarna 16–18 år. De hade beviljats uppehållstillstånd i Sverige och blivit mottagna i en kommun mellan 2014 och 2018. Undersökningen genomfördes via en postenkät under perioden juni–september 2018.

Faktabladet vänder sig främst till beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå, skolpersonal, forskare och andra yrkesgrupper som på olika sätt arbetar med eller ansvarar för att främja barns och ungas hälsa och levnadsförhållanden. Även yrkesgrupper som i sitt arbete möter nyanlända barn och unga kan ha intresse av innehållet. Resultaten kan ligga till grund för planering och utformning av riktade insatser inom området.

Relaterad läsning

Analyser av ojämlikheten i hälsa och hälsan i vissa grupper

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 21033