Psykiska problem ökar bland unga flickor i västvärlden

Lyssna

Psykiska problem är vanliga under uppväxtåren och problemen har ökat i höginkomstländer i västvärlden, däribland Sverige. Detta visar William Bor och hans medarbetare i en systematisk litteraturöversikt. Ökningen gäller inåtvända problem bland tonåringar, framför allt bland flickor, medan trenden för utagerande problem varierar.

Faktabladet, från Utblick Folkhälsa, riktar sig till beslutsfattare och andra som arbetar med barn och ungas hälsa.

Utblick folkhälsa

Utblick folkhälsa är en serie som erbjuder läsaren en snabb överblick av olika områden. Varje blad sammanfattar en relevant forskningsstudie av god kvalitet i en målgruppsanpassad text, begränsad till en sida.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 1
Artikelnummer: 16002