Psykiska problem ökar bland unga flickor i västvärlden

Lyssna

Psykiska problem är vanliga under uppväxtåren och problemen har ökat i höginkomstländer i västvärlden, däribland Sverige. Detta visar William Bor och hans medarbetare i en systematisk litteraturöversikt. Ökningen gäller inåtvända problem bland tonåringar, framför allt bland flickor, medan trenden för utagerande problem varierar.

Bladet riktar sig till beslutsfattare och andra som arbetar med barn och ungas hälsa.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 1
Artikelnummer: 16002