Barn och ungas självrapporterade psykosomatiska besvär har ökat marginellt sedan början av 1980-talet och ökningen kan ses framförallt i norra Europa. Det visar en systematisk litteraturöversikt och metaanalys som undersökt trender i barn och ungas självrapporterade psykosomatiska besvär och som omfattar över sju miljoner barn och unga (10-19 år) i 36 länder runt om i världen.

Faktabladet ingår i serien Utblick folkhälsa och riktar sig till beslutsfattare och andra som arbetar med barn och ungas psykiska hälsa på nationell, regional och lokal nivå.