Psykosomatiska besvär hos unga ökar inte globalt – med undantag för norra Europa

Lyssna

Barn och ungas självrapporterade psykosomatiska besvär har ökat marginellt sedan början av 1980-talet och ökningen kan ses framförallt i norra Europa. Det visar en systematisk litteraturöversikt och metaanalys som undersökt trender i barn och ungas självrapporterade psykosomatiska besvär och som omfattar över sju miljoner barn och unga (10-19 år) i 36 länder runt om i världen.

Faktabladet, från Utblick Folkhälsa, riktar sig till beslutsfattare och andra som arbetar med barn och ungas psykiska hälsa på nationell, regional och lokal nivå.

Utblick folkhälsa

Utblick folkhälsa är en serie som erbjuder läsaren en snabb överblick av olika områden. Varje blad sammanfattar en relevant forskningsstudie av god kvalitet i en målgruppsanpassad text, begränsad till en sida.

Relaterad läsning

Utblick folkhälsa

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 1
Artikelnummer: 18095