Råd vid värmeböljor – Till personal inom barnomsorg

Lyssna

Sommarvärmen kan vara farlig för alla människor, och vissa är mer sårbara än andra. En av de grupper som är särskilt sårbara är små barn, särskilt i åldern 0-5 år.

Detta råd vänder sig till verksamhetsansvariga och övrig personal inom barnomsorg. Genom att förbereda verksamheten inför sommarvärmen går det att minska ohälsa och dödlighet orsakad av värmeböljor.

Rådet innehåller information om hur kroppen påverkas av värme, varför barn är sårbara och vilka symtom som det är viktigt att vara uppmärksam på. Det innehåller också råd om hur verksamheten kan förbereda sig inför sommaren och vilka åtgärder som kan skydda barn och personal mot allvarliga hälsoeffekter.

Relaterad läsning

Värmeböljor – vägledning till handlingsplaner

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Uppdaterad:
Antal sidor: 3
Artikelnummer: 23136