Råd vid värmeböljor – Till personal inom skola och fritidshem

Lyssna

Med ett förändrat klimat får vi räkna med att värmeböljor blir både vanligare och längre. Höga temperaturer kan vara farligt för alla men vissa är mer sårbara än andra.

Detta råd vänder sig till personal inom skola och fritidshem samt verksamhets- och fastighetsansvariga. Genom att förbereda verksamheten inför sommarvärmen går det att minska negativa hälsoeffekter orsakade av värmeböljor.

Rådet innehåller information om förebyggande åtgärder som kan minska exponeringen för värme. Det innehåller även information om åtgärder vid en värmebölja samt vilka symtom som är viktiga att vara uppmärksam på hos både elever och personal vid höga temperaturer.

Relaterad läsning

Värmeböljor – vägledning till handlingsplaner

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 3
Artikelnummer: 23131