Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos – Hälsokontroll, smittspårning och vaccination

Lyssna

Dessa rekommendationer handlar om vilka preventiva åtgärder mot tuberkulos som är aktuella i Sverige och i en svensk kontext. De är tänkta att ge vägledning om vilka grupper som är aktuella för tuberkulos-screening och vilka förebyggande åtgärder som rekommenderas. Rekommendationerna vänder sig till vårdpersonal som arbetar med tuberkulos men också de som arbetar med vaccinationer eller hälsoundersökningar.

Revidering 5 (april 2022)

Relaterad läsning

Sjukdomsinformation om tuberkulos (TB)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 53
Artikelnummer: 22113