Riskländer avseende tuberkulos – screening av migranter

Lyssna

Information om länder med hög risk för tuberkulos (TB) samt länder med en hög andel MDR-TB. Källa är WHO:s Global TB report 2023, estimat för 2022.

Länder med hög risk för tuberkulos

(incidens >100/100 000)

Bland nyanlända från vissa länder kan incidensen i Sverige vara högre än i födelselandet, beroende på vilka grupper som migrerar och eventuella umbäranden på vägen hit som t ex boende i läger eller fängelsevistelse. Alla nyanlända personer från länder i listan nedan bör därför screenas för TB vid hälsoundersökning.

A-F

Afghanistan, Angola, Azerbajdzjan, Bangladesh, Bhutan, Bolivia, Botswana, Centralafrikanska republiken, Demokratiska republiken Kongo, Djibouti, Ekvatorialguinea, Elfenbenskusten, Eritrea, Eswatini, Etiopien och Filippinerna.

G-L

Gabon, Gambia, Ghana, Grönland, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Indien, Indonesien, Kambodja, Kamerun, Kenya, Kirgizistan, Kiribati, Kongo, Laos, Lesotho och Liberia.

M-P

Madagaskar, Malawi, Malaysia, Marocko, Marshallöarna, Mauretanien, Mongoliet, Moçambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Niger, Nigeria, Nordkorea, Pakistan, Papua Nya Guinea och Peru.

S-Ö

São Tomé och Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Sydafrika, Sydsudan, Tanzania, Tchad, Thailand, Tuvalu, Uganda, Vietnam, Zambia, Zimbabwe och Östtimor.

Länder med en hög andel MDR-TB

Några länder som har en TB-incidens på mindre än 100/ 100 000, har ändå en hög andel MDR-TB. Då rekommenderas att koncentrera provtagning med IGRA och/eller lungröntgen till de som vet att de haft kontakt med TB-fall (till exempel i familjen eller i sitt arbete) eller vistats i miljö med ökad risk för TB (till exempel fängelsevistelse eller flyktingläger). Även personer med annan sjukdom eller medicinering som påverkar immunförsvaret och ökar risken att insjukna i infektioner bör erbjudas screening.

A-Ö

Azerbajdzjan, Georgien, Kazakstan, Moldavien, Ryssland, Tadzjikistan, Turkmenistan, Ukraina och Uzbekistan.

Lista över de vanligaste ursprungsländerna för tuberkulosfall i Sverige

Nedan presenteras incidensen i Sverige per ursprungsland för alla länder med 10 eller fler tuberkulosfall i Sverige 2023. Incidensen för födda i Sverige ligger under 1 fall per 100 000 invånare.

För flera av de andra länder rapporteras högre incidens i ursprungslandet enligt WHO än den som ses i Sverige vilket kan bero på att det är särskilda grupper ur befolkningen som flyttat hit och att många har bott här länge. Risken att insjukna minskar med tiden efter att man flyttat från ett land med högre incidens. De flesta som insjuknar i TB i Sverige har bott här i mindre än 5 år och bland dessa är WHOs estimat av incidens det mest adekvata. För något enstaka undantag, som till exempel Eritrea, är dock incidensen bland nyanlända många gånger högre än WHOs estimat. Den många gånger långa och besvärliga vägen till Europa genom norra Afrika där lägerboende och internering i fängelse förekommer, är troligen en delförklaring till detta. En säker nämnare för nyanlända är komplicerad att ta fram så incidensen per födelseland i Sverige har räknats på alla folkbokförda i Sverige oavsett år för ankomst till Sverige.

Befolkningsunderlaget för incidens per födelseland i Sverige 2023 (tabell) kommer ifrån SCB statistik över antal folkbokförda per födelseland 2023.

Tabell. De vanligaste födelseländerna bland tuberkulosfall i Sverige.
Antal fall 2023 Födelseland Landets incidens enligt WHO 2022 Incidens per födelseland i Sverige 2023
53 Sverige 3,9 0,6
38 Eritrea 69 77 (för enbart nyanlända >200)
37 Somalia 246 54
29 Afghanistan 185 43
18 Indien 199 31
12 Filippinerna 638 69
11 Pakistan 258 38
10 Thailand 155 22

Publikation