I denna revidering (sju) finns samlad information om vilka som rekommenderas vaccination, dosering av vaccin, samt annan relevant information rörande influensa. Förändringar vid denna revision inkluderar prioritering för vaccination hösten 2022, rekommendation av förstärkta vacciner för personer på särskilda boenden för äldre (SÄBO) och information om samtidig administration av vaccinationer mot säsongsinfluensa och covid-19. Några justeringar gjordes också i listan över riskgrupper, bland annat rekommenderas nu vaccination efter graviditetsvecka 12 istället för 16.

Rekommendationerna vänder sig framför allt till smittskyddsenheterna och hälso- och sjukvårdspersonal och är ett underlag för planering inom landsting/regioner.

Relaterad läsning

Vaccination mot influensa