Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper

Lyssna

I denna revidering (åtta) finns samlad information om vilka som rekommenderas vaccination, dosering av vaccin, samt annan relevant information rörande influensa. Förändringar vid denna revision inkluderar prioritering för vaccination hösten 2023, och information om samtidig administration av vaccinationer mot säsongsinfluensa och covid-19.

Rekommendationerna vänder sig framför allt till smittskyddsenheterna och hälso- och sjukvårdspersonal och är ett underlag för planering inom landsting/regioner.

Åttonde revideringen, september 2023.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Uppdaterad:
Antal sidor: 25
Artikelnummer: 23158