Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla barn samt personer i vissa riskgrupper erbjuds vaccination mot hepatit B. I de här rekommendationerna framgår bl.a. vilka grupper som bör vaccineras, med vilken dosering och vilka intervall.

Rekommendationerna utgör ett stöd för vaccinerande verksamheter i bedömningen av vilka som bör erbjudas vaccination mot hepatit B. Målgruppen är i första hand landstingens smittskyddsenheter samt hälso- och sjukvårdspersonal, och då särskilt personal inom barnhälsovården, specialistsjukvård och primärvård.

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Publicerad: 25 januari 2019
  • Uppdaterad: -