Vaccination mot hepatit B

Lyssna

Hepatit B orsakas av ett virus som sprids via blod eller sexuell kontakt. Smittämnet är globalt mycket spritt. I vissa delar av Afrika och Asien är 10–20 procent av befolkningen smittad.

Sjukdomen kan vara både akut och kronisk. Akut hepatit B läker ut hos cirka 90 procent av de insjuknade. Ofta saknas dock akutstadium och sjukdomen kan ge upphov till kronisk hepatit B med symtom ett eller flera decennier efter smittan. Dessa kroniska fall övergår ofta i skrumplever (levercirrhos) som i sin tur kan orsaka levercancer. Barn löper större risk för kroniskt bärarskap än vuxna som smittas, ju yngre barnet är ju större risk att utveckla kronisk hepatit B. Hepatit B-virus är 50 till 100 gånger mer smittsamt än HIV.

Vem rekommenderas vaccination?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla spädbarn erbjuds vaccination mot hepatit B. Sedan 2016  erbjuds vaccin mot hepatit B kostnadsfritt till alla spädbarn inom regionala vaccinationsprogram.

Vaccination rekommenderas också till personer i grupper med ökad risk att smittas eller drabbas av allvarlig sjukdom till följd av hepatit B.

Läs mer om vilka grupper som rekommenderas vaccination:

Vaccinet bör även ges till personer som har utsatts för känd eller förmodad hepatit B-smitta, i vissa fall i kombination med specifikt immunglobulin. Detta gäller inte minst för de barn som föds av en hepatit B-infekterad mor. Dessa barn vaccineras vid födseln och ibland, beroende på moderns smittsamhetsgrad, får de också immunglobulin.

Vaccination mot hepatit B rekommenderas även vid längre eller upprepade resor till ett område där risken att smittas är större än i Sverige, till exempel Asien, Afrika eller Sydamerika.

Riskländer avseende hepatit B

Vem ska inte vaccineras?

Personer som haft allvarliga reaktioner efter tidigare vaccination med hepatit B vaccin eller har en känd allergi mot någon beståndsdel i vaccinet.

Skyddseffekt

Skyddseffekten efter tre doser är över 90 procent. Skyddet är långvarigt och behovet av påfyllnadsdos är inte klarlagt än. Vaccin mot hepatit B är det första vaccin som kan användas för att förhindra en cancerform, nämligen levercancer.

Biverkningar

Hepatit B är ett mycket säkert vaccin. Det är ovanligt att problem uppstår. Man har beräknat att en allvarlig allergisk reaktion uppstår ungefär en gång per 1,1 miljoner doser.

Vaccinet kan liksom andra vacciner orsaka ömhet eller värk på injektionsstället. Svullnad, rodnad, feber, huvudvärk och irritabilitet är mindre vanliga men förekommer. Mer uttalade lokala reaktioner är ovanliga och nässelutslag och allergiska reaktioner är sällsynta.