Relativ skyddseffekt efter påfyllnadsdos mot covid-19 hösten 2022 till personer 65 år och äldre – Baserat på svenska data från 15 november 2022 till 28 februari 2023

Lyssna

Denna studie visar att personer 65 år och äldre som vaccinerade sig med en påfyllnadsdos mot covid-19 under hösten 2022 fick ett betydligt bättre skydd mot allvarlig sjukdom och död under efterföljande vinter, än de som avstod en påfyllnadsdos. Skyddet mot att behöva sjukhusvård ökade till drygt 80 procent och mot att avlida ökade skyddet till nästan 90 procent, jämfört med de som inte tog någon påfyllnadsdos.

Resultaten visar att personer i gruppen 65 år och äldre som vaccinerade sig med en påfyllnadsdos under hösten 2022, hade ett förstärkt skydd mot allvarliga konsekvenser av covid-19 under senaste smittspridningsvågen. Skyddet avtog något, men kvarstod på en hög nivå även 90 dagar eller mer efter den senaste påfyllnads¬dosen. Detta jäm¬fört med personer i samma grupp som inte tog någon påfyllnadsdos.

För att upprätthålla ett högt skydd mot allvarliga konsekvenser av covid-19 rekommenderar Folkhälsomyndigheten att samtliga personer 65 år eller äldre, och personer 18 år eller äldre och som tillhör en medicinsk riskgrupp, bör vaccinera sig med en ny påfyllnadsdos en till två gånger per år, beroende på vilken grupp man tillhör.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 29
Artikelnummer: 23165