Rena händer räddar liv: Metoder för att mäta förbrukning av handdesinfektionsmedel

Lyssna

Folder som beskriver verktyg med två enkla metoder för att mäta förbrukning av handdesinfektionsmedel.

Ladda ner foldern som tryckfil (PDF, 35 kB) om du vill anlita ett eget tryckeri.

Relaterad läsning

Rena händer räddar liv

Författare: Folkhälsomyndigheten och Sveriges kommuner och landsting
Publicerad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 2012-15-21