Risk för intensivvård med covid-19 i olika typer av områden

Lyssna

Risken för intensivvård med covid-19 har varit högst i områden med hög befolkningstäthet, hög andel som lever i relativ fattigdom och hög andel utrikesfödda. Det visar en analys som Folkhälsomyndigheten och Stockholms universitet har gjort.

I denna analys undersöker vi hur individers risk för intensivvård med covid-19 samvarierar med typen av område de bor i.

Här finns rapporten som e-publikation och bilaga med metodbeskrivning och tabeller i pdf-format. Bilagan är uppdaterad 2022-07-13 med ytterligare tabell.

Bilaga till rapporten Risk för intensivvård med covid-19 i olika typer av områden (PDF, 317 kB)

Relaterad läsning

Analys om risk för intensivvård i olika typer av områden

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 22144