Risk- och skyddsfaktorer för konsumtion och skador av alkohol hos barn, samt skador av alkohol hos unga vuxna Kartläggande litteraturöversikt av longitudinella studier från Norden

Lyssna

Rapporten redovisar resultat från en kartläggande litteraturöversikt av vetenskapliga artiklar baserade på nordiska studier om risk- och skyddsfaktorer för konsumtion och skador av alkohol hos barn, samt skador av alkohol hos unga vuxna. Risk- och skyddsfaktorerna som har identifierats i översikten finns på olika nivåer, från individuella levnadsvanor till levnads- och arbetsförhållanden. Resultaten av översikten stärker betydelsen av ett förebyggande arbete och att tidigt identifiera barn som exponeras för flera riskfaktorer. Översikten kan underlätta kartläggning av situationen i ett län, en region eller en kommun genom att identifiera faktorer som kan förklara förekomsten och utvecklingen av konsumtion och skador av alkohol hos barn, samt skador av alkohol hos unga vuxna.

Målgrupper för publikationen är personer som arbetar förebyggande mot skador av alkohol inom kommuner, regioner och länsstyrelser, och på nationell nivå.

Relaterad läsning

Risk- och skyddsfaktorer för skador av alkohol hos barn och unga

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Uppdaterad:
Artikelnummer: 23110