Riskfaktorer för ungas narkotikabruk och narkotikarelaterade problem, version 2 En litteraturöversikt av longitudinella studier från Norden om barn och unga vuxna

Lyssna

Den här rapporten redovisar resultaten från en kartläggande litteraturöversikt av nordisk forskning om risk- och skyddsfaktorer för barns och ungas narkotikabruk och narkotikarelaterade problem. Översikten visar att många olika faktorer kan påverka att människor börjar använda narkotika eller får narkotikarelaterade problem. Det rör sig om alltifrån individuella till sociala och samhälleliga faktorer. Kunskapen är en viktig grund för att kartlägga och analysera den lokala situationen, följa utvecklingen över tid, prioritera bland grupper och insatser och också för att utvärdera effekterna av de insatser som genomförs. Målgrupper för publikationen är personer som arbetar hälsofrämjande eller förebyggande inom kommuner, länsstyrelser och på nationell nivå.

Relaterad läsning

Riskfaktorer för ungas narkotikabruk och narkotikarelaterade problem – en sammanfattning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Uppdaterad:
Artikelnummer: 22195