Rökförbud på skolgårdar och utomhusplatser inom barnomsorgen

Lyssna

I detta faktablad kan du läsa mer om lagen och skolans ansvar. Faktabladet vänder sig till dig som är ansvarig för rökförbudet eller arbetar i skola/barnomsorg.

Faktabladet är en del av Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd om rökfria skolgårdar.

Relaterad läsning

Kunskapsstöd om rökfria skolgårdar

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 20127