Rökfria skolgårdar – skolan kan göra skillnad

Lyssna

I denna broschyr presenteras resultat från Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd om rökfria skolgårdar. Här kan du läsa om förekomsten av rökning på svenska skolgårdar, hur rökfria skolgårdar skyddar barn och unga, olika aktörers roller och ansvar, framgångsfaktorer för skolans arbete och tips till kommunen för en effektiv tillsyn.

Broschyren är en del av Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd om rökfria skolgårdar.

Relaterad läsning

Kunskap om tobaks- och nikotinförebyggande arbete i skolan

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Uppdaterad:
Antal sidor: 7
Artikelnummer: 23092