Så kan samhällets kostnader påverkas vid ändrat narkotikabruk

Lyssna

Detta faktablad innehåller scenarioanalyser för hur samhällskostnaderna skulle kunna påverkas av ett förändrat narkotikabruk. Resultaten diskuteras även utifrån begränsningar i metoden.

Underlaget visar att förebyggande insatser för att minska narkotikaanvändning tillsammans med insatser för att minska skador av narkotika kan ge stora samhällsekonomiska vinster. Faktabladet riktar sig till beslutsfattare och personer som arbetar inom narkotikaområdet, bland annat i kommuner och länsstyrelser samt på nationell nivå.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 24103