Samband mellan utsatthet i barndomen och senare vård för psykiatriska tillstånd – Resultat från en registerbaserad kohortstudie i Sverige, version 2

Lyssna

Rapporten presenterar resultat från en omfattande registerbaserad studie om sambandet mellan utsatthet i barndomen och senare vård för psykiatriska tillstånd.

Resultaten visar att det finns en ökad risk för psykiatriska tillstånd i vuxen ålder bland personer som har vuxit upp i familjer där det förekommit dödsfall, beroendeproblematik, kriminalitet, psykiatriska tillstånd eller ekonomisk utsatthet. Det är framför allt individer som har vuxit upp med flera av dessa indikatorer som har kraftigt förhöjda risker för framtida psykiatriska tillstånd.

Rapporten riktar sig till beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå samt verksamheter som möter barn och föräldrar (t.ex. socialtjänst, skola, barnhälsovård m.fl.).

En sammanfattning av rapportens huvudresultat presenteras även i faktabladet Utsatthet i barndomen ökar risken för psykiatriska tillstånd i vuxen ålder.

Relaterad läsning

Utsatthet i barndomen ökar risken för psykiatriska tillstånd i vuxen ålder

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 39
Artikelnummer: 23050