Utsatthet i barndomen ökar risken för psykiatriska tillstånd i vuxen ålder – Faktablad om utsatthet i barndomen och psykiatriska tillstånd

Lyssna

Faktabladet sammanfattar huvudresultaten från en registerbaserad kohortstudie om sambandet mellan utsatthet i barndomen och senare vård för psykiatriska tillstånd.

Det riktar sig till beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå samt verksamheter som möter barn och föräldrar (t.ex. socialtjänst, skola, barnhälsovård m.fl.).

Relaterad läsning

Analyser av ojämlikheten i hälsa och hälsan i vissa grupper

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 22278-2